Linkler e-Posta

Cold Car

Alden Ltd. Şti.

T.C. Merkez Bankası

T.C. Resmi Gazete

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İzmir Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası

Ege Bölgesi Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Karayolları Genel Müdürlüğü

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir İtalyan Ticaret Odası

İzmir İtalya Konsolosluğu

T.C Tarım ve Köyişleri Bak. - Kor. ve Kont. Genel Md

www.coldcar.it

www.alden.com.tr

www.tcmb.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

www.tarim.gov.tr

www.sanayi.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.gumruk.gov.tr

www.igeme.gov.tr

www.izto.org.tr

www.ito.org.tr

www.atonet.org.tr

www.ebso.org.tr

www.iso.org.tr

www.aso.org.tr

www.kgm.gov.tr

www.dmi.gov.tr

www.izka.org.tr

www.izmir.bel.tr

www.cciizmir.org

www.consizmir.esteri.it

www.gkgm.gov.tr